Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 18


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr. 18, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.18, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.18IADC, Скопје

VIZIONE
18/2012
www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup
Publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup

Këshilli botues:
Editorial Board:

Prof. Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni), Prof. Dr. Mirlinda Krifca (Maqedoni), Prof. Dr. Arsim Bajrami (Kosovë), Prof. dr..Bajram Pollozhani (Maqedoni), Prof. Dr. Milazim Krasniqi (Kosovë), Prof.. Dr. Avni Presheva (Preshevë- Serbi), Prof. Dr.Antoneta Vassileva (Bulgaria) Prof. Dr. Bejtush Gashi (Kosovë)

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Prof. Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni)
Editor-in-chief

Redaksia:
Editorial staff:

Prof. Dr.John Fisher ( Kanada)
Prof. Dr. Antoneta Vassileva (Sofia, Bulgaria)
Prof. Dr. Abdyl Koleci ( Maqedoni)
Prof. Dr. Irena Lama (Shqipëri)
Prof. Dr. Armand Krasniqi, (Kosovë)
Prof Dr. Ćamil Sukić (Novi Pazar Serbia)
Prof. Dr. Suzana Aliu (Maqedoni)
Prof. Dr. Osman Kadriu (Maqedoni)
Doc. Dr. Afrim Osmani (Maqedoni)

Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp:
Printing house:

Grafotekks – Kumanovë

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore – shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

Nr. 18/2012
Shkup, 15 Korrik – July – 2012
www.klubidemokratik.org

Përmbajtja

 • Fjala e kryeredaktorit

Vizione në rrjedha të mendimit politik

 • Prof. Dr. Nazmi Maliqi,
  Vështrim – Ndërgjegjshmëria e politikës brendashqiptare

Arsim shkencë dhe Kulturë

 • Prof. Asoc. Irena Ndoci Lama & Dr. Mirela Papa,
  Futurizmi italian si fenomen letrar dhe kulturor
 • Dr. Eliana Paço & Dr. Elda Resmja Molla,
  Toponomia shqiptare në vështrimin e autorëve të huaj
 • Dr. Mirela Papa,
  Rëndësia e përkthimit në didaktikën e gjuhëve të huaja
 • M.A. Fatma Shijaku,
  What English Should we teach

Hulumtime juridike dhe politike

 • Prof. dr. Ibrahim Kallën,
  Pushteti i butë dhe diplomacia publike në Turqi
 • Prof. Dr. Etem Aziri & Mr.sc. Oreta Saliaj,
  Filozofia e ndarjes së pushtetit: Faktor i rëndësishëm në konsolidimin e demokracisë
 • Dr. Enkeleda Olldashi,
  Servitude / Easement According to the Statute of Shkodra’s Sity (1469) & Civil Code of 1929
 • Doc.Dr. Fatmire Lumani,
  Marrdhëniet kolektive të punës – Edrejta sindikale në Republikën e Maqedonisë
 • Mr.sc. Murat Jashari,
  Impiqmenti (Impeachment) – Kuptimi historik dhe variantet
 • Mr. Sc. Bilall Lutfii,
  Llojet e sistemeve parlamentare
 • Agim I. Tartari,
  Analizë, Klauzola ombrellë në të drejtën ndërkombëtare
 • Mr.sc.Hebib Livoreka,
  Shiqimi i procesit të menaxhimit të regjistrave gjyqësor në Gjykatë
 • Mr.sc. Bilall Lutfii,
  Sjellja e ligjeve dhe akteve tjera në Parlamentin e Maqedonisë

Hulumtime në Politikat e sigurisë dhe në Kriminalistikë 

 • Doc dr. Afrim Osmani,
  Paraburgimi dhe aplikimi i tij në Republikën e Maqedonisë
 • Mr.sc. Fatos Haziri,
  Parandalimi i shpërlarjes së parave dhe konfiskimi i aseteve kriminele (Shqyrtim krahasimor)
 • Mr.sc. Muhaedin Bela & Mr.sc. Vesna Pavičić,
  Bosnia and Hercegovina in the Context of world Security
 • Lulzim Serqa, Roli i vetëqeverisjes lokale në menaxhimin me krizat
 • Mr.sc. Albulena Hajdari,
  Aspekte juridike penale të veprave penale të kontrabandimit me migrantë
 • Mr.sc.Fitim Malokaj & Mr.sc Florent Muqaj,
  Strategjia Evropiane e Sigurisë në luftën kundër terrorizmit – aspekte krahasuese

Studime socio – politike

 • Prof.Dr. Emilija Simoska,
  Ethnic Distance and Multiculture in Macedonia
 • Petar Atanasov, PhD & Ganka Cvetanova, PhD,
  Macedonian democracy and interethnic relations
 • Doc.dr.Abdylnaser Sinani,
  Idenditei dhe gjuha e urrejtjes ndërkulturore e ndikuar nga teknologjia kompjuterike
 • Prof.Dr. Oliver Bakreski &Danijela Spasić & Želimir Kešetović,
  Media and Violence

Hulumtime në ekonomi

 • Dr. Jusuf Fejza,
  Menaxhimi i lokacionit për ndërtimin e objekteve kapitale
 • Doc.Dr. Brikend Aziri,
  The role of employment agencies in employee recruitement with special emphasis to the Republic of Macedonia
 • Mr.sc. Muhamed Ali,
  Investimet edukativo – arsimore te Turqisë në Ballkan në epokën e globalizmit
 • Mr.sc. Ruzhdi Morina & Bujar Rama,
  Opsionet si letra me vlerë
 • Dr. Jusuf Fejza & Mr.sc. Sylejman Maçastena,
  Pregatitja e dokumentacionit teknik në ndërtimin e objekteve investive
 • Mr.Sc. Beqir Dauti,
  Marrëdhëniet juridiko – hipotekuese
 • Mr.sc. Sylejman Maçastena,
  Efektet e auditimit në performance e etniteteve biznesore

Marrëdhëniet nderkombetare, diplomaci dhe integrimet Euroatlantike

 • Mr. Mevludin Ibish,
  Turkish politics towards Azerbaijan
 • Dr.sc. Arlinda Memetaj,
  Diplomatic forms and styles of negotiation
 • Mr.sc. Ruzhdi Morina,
  Diplomacia e Kongresit të Vjenës

Retro, kujtesë, Ngjarje, personalitete

 • Prof.Dr. Rufi Osmani,
  Pervjetori i 15 –stë i ngjarjeve tragjike të Gostivarit të 9 korrikut të vitit 1997
 • Mahi Nesimi ,
  Likuidimi misterioz politiko – kriminalistik komunist i Dr. Nexhat Agollit
 • Prof.Dr.Nazmi Maliqi,
  Srebrenica – Tmerri kundër njerëzimit, Kasaphane më e madhe në Evropë (Shtatëmbëdhjetë vjet nga masakra e Srebrenicës)

Udhëzimi për autorët