Thursday, July 18, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 16


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.16, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.16, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе” бр.16IADC, Скопје

VIZIONE
16/2011
www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup 
Publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Skopje

Këshilli botues:
Editorial Board:

Prof.Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni), Prof. Dr. Mirlinda Krifca (Maqedoni), Prof. Dr. Arsim Bajrami (Kosovë), Prof.dr. Bajram Polozhani (Maqedoni), Prof.Dr. Milazim Krasniqi (Kosovë), Prof..Dr. Avni Presheva (Preshevë – Serbi), Prof.Dr. Asllan Selmani (Maqedoni), Prof. Dr.Lekë Sokoli (Shqipëri), Prof. Antoneta Vassileva (Bulgaria)

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Prof. Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni)
Editor-in-chief

Redaksia: 
Editorial staff:

Prof. Dr.John Fisher ( Kanada)
Prof. Dr. Antoneta Vassileva (Sofia, Bulgaria)
Prof. Dr. Irena Lama (Shqipëri)
Prof. Dr. Azem Hajdari, (Kosovë)
Prof. Dr. Ćamil Sukić (Novi Pazar, Serbia)
Prof. Dr. Suzana Aliu (Maqedoni)
Prof. Dr. Osman Kadriu ((Maqedoni)

Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp:
Printing house:
Grafotex – Kumanovë

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore – shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

Nr. 16/2011
Shkup – Skopje, korrik 2011
www.klubidemokratik.org

Përmbajtje:

Personaliteti i Revistës Vizione

 • Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

Vizione në rrjedha të mendimit politik

 • Prof.Dr. Milazim KRASNIQI, Sa vlen për shqiptarët beteja e Kosovës
 • Akad. Dr. Feti MEHDIU,
  Të burgosurit politikë shqiptarë të Kërçovës 1944-1994

Hulumtime juridike dhe politike

 • Prof.dr.Bajram POLLOZHANI,
  Komisionet hetimore ne sistemin kushtetues te R.Maqedonise dhe disa vendeve te rajonit
 • Doc.Dr.Fatmire LUMANI,
  Të drejtat juridko-kushtetuese të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë
 • Doc dr. Afrim OSMANI,
  Me pavarësi të plotë drejtë efikasitetit të gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë
 • Mr. Emine ZENDELI, Mjetet juridike sendore për sigurimin e kërkesave
 • Mr. Mevludin IBISHI,
  The Implication of the 1974 Yugoslav Constitution for the Collapse of Yugoslavia”
 • Biljana KAROVSKA – ANDONOVSKA, Msc,
  The influence of the case law of the Court of Justice of the European Union on the EU internal market
 • Elena TODOROVA, PhD,
  National human rights institutions- basic characteristics and classification
 • Doc.Dr. Aleksandra SRBINOVSKA – DONCHEVSKI,
  Reforma në administratën publike në Republikën Maqedonisë
 • Mr. Valbona HAYRETTIN,
  Vetadministimit lokal në Republikën e Maqedonisë
 • Mr. Driton MALIQI,
  Komunikimi ndëretnik përmes Komisionit për marrëdhënie në mes bashkësive në Këshillat e Komunave

Hulumtime për Politikat e sigurisë dhe të Kriminalistikës

 • Fahri GAVAZAJ& Nancy PETERSON & Xhemajl ADEMAJ,
  Zbulimi i njollave të gjakut në rroba dhe sipërfaqe të materialeve të ndryshme duke aplikuar testin Kastle – Meyer
 • Ass. Mr. Naser ETEMI,
  Kontrabanda krim në fushën e doganave
 • Mr. Fatos HAZIRI,
  Shpëlarja e parave
 • Dr. Arben SHEHU,
  Krimi i organizuar dhe lufta kundër tij
 • Arijanit KRASNIQI,
  Mandati Policor i EULEX-it në Kosovë

Hulumtime në ekonomi

 • Dr. Alqi NAQELLARI& Mr. Nazmije MERKO,
  Politika e taksave, ndarja e barrës së taksës dhe pasojat ekonomiko
 • Prof.Dr. Baki KOLECI & Mr. Violeta KOLECI, Recesioni në ekonominë globale
 • Doc.Dr. Florije MIFTARI, Zhvillimi i procesit të decentralizimit fiskal në Republikën e Maqedonisë
 • Doc.Dr. Idriz KOVAÇI,
  Të drejtat e obliguesve tatimorë
 • Dr. sc. Jusuf FEJZA,
  Menaxhimi i punëve paraprake të programit investiv
 • Mr. Drita MALIQI,
  Tregu financiar islam (Islamic Financial Market)
 • Mr. Almira CURRI – MEMETI,
  Application of the Speech in Business
 • Doc.Dr. Gadaf REXHEPI, Evoluimi i strategjisë
 • Dr. Zunun ZUNUNI & Mr. Silvana JOVÇEVSKA,
  Implementimi i politikës kualitative sociale parakusht për rritje dhe zhvillim më të shpejtë ekonomik në R. e Maqedonisë
 • Mr. Nefail ELEZI,
  Etika e marrjes se vendimeve ne biznes

Marredheniet diplomatike dhe Integrimet Euroatlantike

 • Prof.Dr. Zeqirja IDRIZI&Fahredin SHABANI, Diplomacia Evropiane dhe Tajar Tetova (1908 – 1915)
 • Dr. Arlinda MEMETAJ,
  Argumentimi dhe taktika negocuese në negociatat ndërkombëtare
 • Prof. Irina CUDOSKA, PhD,
  Immigration policy of the USA – definition of the problem
 • Mr. Muhamed JUSUFI,
  Fillet e çështjes lindore në gjysmën e parë të shekullit të XIX-të (Historia e diplomacisë)
 • Mr. Rezak JAKUPI, Strategjia nacionale për integrim ne Unionin Evropian
 • Ass.m-r Mitko GAXHOVSKI,
  Stejt departamenti i SHBA-ve, Mekanizmi bashkëkohor për udhëheqje të politikës së jashtme
 • Mr.sc.Florent MUÇAJ,
  Pakoja e Ahtisaarit, karakteristikat e saj – vështrim analitik

Arsim shkencë dhe Kulturë

 • Prof. Jorde JAKIMOVSKI, Ph.D,  Education and sustainable development
 • Dr. Mirela PAPA,
  Ngjyrimi emocionues dhe problemet që shkakton gjatë përkthimit
 • Elda RESMJA -MOLLA,
  Rreth përkthimit të Gerundit dhe Gerundivit latin në tekstin shqip të Kuvendit të Arbënit
 • Prof. As. Dr Artur SULA & MA. Ela VASI,
  Vështirësitë që ndeshin shqipfolësit në praktikën e përvetësimit të gjuhës italiane (Challenges in the practice of learning italian by the Albanians

Shkencë natyrore dhe matematikore

 • Dr.sc. Qazim( H ) ELSHANI,
  Pёrshtatja ndaj tё tjerёve – Cila vijё ёshtё mё e gjatё
 • Mr. Musa AJETI,
  Research about the number ” ”
 • Dr.sci. Naser KAMBERI &Shenasi JUSUFI,
  Research of mortality and biological-demographical parameters at one sample on the population of Presheva municipality)

Retro, Ngjarje dhe personalitete

 • Prof.Dr. Hakif BAJRAMI, (Arkivi shtetëror i Kosovës – Sektori i Arkivit të Ushrisë Çlirimtare të Kosovës) Terrori i Serbisë pushtuese mbi Shqiptarët 1844 – 1999

Udhëzime për autorët