Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 4

 


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.4, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.4, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.4IADC, Скопје

VIZIONE

VISIONS

Revistë studimore  –  shkencore me përmbajtje:

Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

                    Nr. 4

Mars, Shkup  2005

March

 

Botues: Shoqata e intelektualëve “Klubi Demokratik” –

Shkup  dhe Unioni i Inteligjencies shqiptare në Maqedoni

Publisher: The association of intelectuals “Democratic club” –

Skopje and the Union of Albanian intelligency in Macedonia

Këshilli botues:

Editorial Board:

Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Arsim Bajrami,

Prof. Dr. Lekë Sokoli, Liri Lena, Mr. Zemri Elezi, Baki Bakiu dhe Burim Sadiku

Kryeredaktor dhe redaktor  përgjegjës:  Dr. Nazmi Maliqi

Editor-in-chief 

Redaksia:

Editorial staff:

Dr. Etem Aziri,  Dr. Ali Pajaziti, Dr. Gjylimsere Kasapi, Dr. Nasir Selimi,

Mr. Metush Sulejmani,  Dr. Reshat Qahili dhe Arburim Iseni

Kopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi

Computer arrangement 

Shtyp:

Printing house:

Grafoteks – Kumanovë

Vizione

Revistë periodike e shkencave shoqërore 

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2;  Shkup 29. 07. 2004

           

PËRMBAJTJA  –  CONTENT

Kulturë – vlera nacionale

 • Prof. Dr. Hilmi ISMAILI, Besa në të drejtën zakonore shqiptare
 • Prof. Dr. Gazmend SHPUZA, Jeta fetare në Shqipëri

Përsiatje sociologjike 

 • Mr. Enis SULSTAROVA, Fillesat e orientalizmit shqiptar
 • Mr. Bekim Fetaji, Multimedia proektet dhe standardet aktuele, nevoja për standardizime në këtë fushë
 • Ojvind LARSEN, Administratori bashkëkohor, administrata dhe etika

Meditime politiko – juridike

 • Agim Poshka, Understanding Culture Itself is a Methodology of Teaching in a Pluralistic Society
 • Jeton SHASIVARI, Korupsioni dukuri negative, patologjike dhe sjellje johumane
 • Qani NUHIU, Grupet e interesit dhe politika

Dialogu Evroatlantik

 • Huazim: Kompleksi tematik në D@dalos mbi globalizimin
 • Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim – Tiranë, Instituti Euro-Ballkan – Shkup; Nga veprimtaritë e OJF-ve:Projekti: “Ndërtimi i mirëbesimit ndërkufitar midis Shqipërisë dhe Maqedonisë”

Çështje ekonomike 

 • Dr. Rufi OSMANI, Tranzicioni ekonomik, një sfidë mjaftë problemore dhe me  shumë të panjohura
 • Dr.  Shaban PREVALLA, Finasimi i pushtetit lokal

Pedagogji

 • Arburim ISENI, Analiza e gabimeve të folësve burimorë të shqipes në shkrimet në gjuhën angleze
 • Qatip ARIFI, Demotivation and some Possible Strategies for Stimulating Motivation

Recension

Studjuesit e rinjë

 • Abil BAUSH, Bizneset e vogla – rrotë e zhvillimit ekonomik

Kulturë – Etnografi

 • Doc. Dr. Nebi DERVISHI, Kostumet popullore në trevat shqiptare

Retro

 • Dr. Nazmi Maliqi, Kosova – çelës i rëndësishëm për stabilitet në rajon

Udhëzime për autorët