Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 13 & 14


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.13&14, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences“Vizione”, no.13&14, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе” бр.13&14IADC, Скопје

VIZIONE
VISIONS
13 &14/2009-2010

www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve shqiptar “Klubi Demokratik” – Shkup 
Publisher: Albanian Intelectual Association “Democratic Club” – Shkup

Këshilli botues:
Editorial Board:
Prof. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Arsim Bajrami, Prof.Dr. Milazim Krasniqi, Prof.Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Lekë Sokoli, Dr.Ali Pajaziti, Dr. Irena Lama

Kryeredaktor dhe redaktor
përgjegjës:  Prof. Dr. Nazmi Maliqi
Editor-in-chief

Redaksia: 
Editorial staff: 
Prof. Dr. Vjollca Karapici Dr. Baki Koleci, Dr. Sami Bislimi, Dr. Nusret Pllana, Dr. Arburim Iseni, Mr. Januz Krasniqi,  Dr. Agni Aliu, Dr. Suzana Aliu dhe Dr. Ismet Osmani

Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2;  Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore  –  shkencore me përmbajtje (Studious and scientific magazine with)

 • Sociologjike  ( Sociologic content)
 • Integrime evroatlantike ( Euroatlantic integration)
 • Ekonomike dhe ( Economic)
 • Juridiko – politike (  Political and juridical content)

Përmbajtje:
Editorial  për VIZIONE  nr. 13 &14

Çfarë shkruante në pasaporten e shqiptarëve në kohën e qeverisjes së Ahmet Zogut, mbret i shqiptarëve.

 • T’a dijsh dhe te jesh i sigurtë se fatbardhësia dhe lumtunija jote gjindet ne Shqipni e cila t’ep nder e t’e falë emnin shqiptar.
 • Rueje mire karakterin komtar dhe kryenalsin shqiptare; bindju ligjvet dhe urdhnavet të vëndit kudo që të jesh.
 • Çdo shqiptar asht vllau i Yt ; nderoje kurdoherë dhe ndihmoje kur të ketë nevojë.
 • Mos e përbuz gjuhen e nanës  s’ate tue folë në gjuhë të huej kur nuk asht nevoja.
 • Ndero flamurin e atdheut tand; kush nuk, nderon flamurin e komsis, shnderon vehten e vet.
 • Dashunija për atdhe ndihet ma tepër në megrim, prandaj ketë dashuni rueje edhe kur t’e kethejsh në vëndin t’and.

Vizione në rrjedha të mendimit politik 

 • Prof.dr. Nazmi MALIQI,
  Shpalosje politike – Akademia Maqedonase e shkencave dhe arteve me Kvazi Enciklopedinë – Skenar kundër shtetit

Hulumtime  juridike

 • Prof. Dr.Osman KADRIU,
  Demokracia në teori dhe në praktikë
 • Mr.sci. Emine ZENDELI,
  Kufijtë e lirisë së kontraktimit
 • Mr. sci. Agim NUHIU,
  Baza juridike e shpërblimit të dëmit të shkaktuarme mjetin motorik
 • Mr.sci. Fatos HAZIRI,
  Vështrim krahasues i organizimit të policisë gjyqësore në disa shtete
 • Mr. sci . Naser ETEMI,
  Trajtimi i dhunës në familje në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë

Hulumtime në ekonomi 

 • Prof.As.Dr. Vjollca KARAPICI,
  Mr.sci. Januz KRASNIQI,  Koncepti i materialitetit dhe vleresimi i riskut te auditimit
 • Dr.sc. Armand KRASNIQI,
  Standardet biznesore ndërkombëtare  si burime juridike dheroli i tyre në rregullimin e  biznesit ndërkombëtar
 • Mr.sci. Januz KRASNIQI,
  Reformat e politikave fiskale në Kosovë
 • Mr. sci. Lumnije THAÇI,
  Roli i Bankës Qendrore të Evropës në zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin financiar të Bashkësisë Evropiane
 • Dr. Idriz KOVAÇI,
  Ikja e pagesës së tatimeve (Evazioni)
 • Dr. Jusuf  FEJZA,
  Unifikimi i projekteve  investive
 • Dr. Alqi NAQELLARI, Vështrim mbi inflacionin në ekonominë shqiptare, modeli inflacionit në ekonomitë e mbyllura dhe të hapura
 • Mr.sci. Shiret ELEZI, Decentralizimi fiskal dhe krejimi i buxheteve stabile komunale në procesin e decentralizimit fiskal
 • Hazer DANA,
  Evolucioni i popullsisë së Kosovës sipas moshës dhe gjinisë
 • Mr.sci. Abdulmenaf  SEJDINI, Macroeconomics of Remittances: A Review of Literature

Dialogu euroatlantik

 • Mr. sci.  Ilir RUSI, Integrimi evropian dhe sfidat e punësimit  në Republikën  e Shqipërisë
 • Mr. sci. Arlinda MEMETAJ,
  Methods of negotiation in international politics
 • Nagip ZENDELI,
  Parimet e buxhetit të Unionit Evropian

Rubrika vlera fetare

 • Nexhat IBRAHIMI,
  Ç’është Sheriati

Arsim dhe kulturë

 • Dr. Irena LAMA (NDOCI),  Mbi praninë e fjalëve të huaja në përkthimet e poetit italian françesko petrarka në gjuhën shqipe
 • Mr. sci. Shejnaze Ajdini – Murtezi,
  Problemet e përvetësimit të vokabularit frëng nga ana e nxënësve,
  shqiptarë (Interferencat leksikore )
 • Prof. Sabaudin ZHUTA,
  Trendet e muzikës artistike – bashkëkohore shqiptare
 • Dr.sc.Naser KAMBERI,
  Prof.dr.Zyri BAJRAMI,
  Mr.sci. Sulejman VEZI,
  Lidhshmëria e tiparit dorë majtë me belbëzakët dhe hemofilikët
 • Mr.sci. Buniamin MEMETI,
  Gjendja e arsimit per nxënësit me nevoja te veçanta në Maqedoni
 • Mr. sci. Çlirim DURO,
  Përpjekje për krijimin e një fakulteti të letrave shqipe
 • Mr.sc.Rrezehana HYSA,
  Vështrim rreth monografisë Jashar Rexhepagiqi
 • Mr.sc. Sadete TËRNAVA,
  Gjendja e mësimdhënies së gjuhës angleze në arsimin e mesëm të ulët –

Periskopi informatik

 • Prof.Dr. Risto MALÇEVSKI Tatjana STOJÇEVSKA,
  Samoil MALÇEVSKI,
  Metodat për korigjimin e gabimeve të dhënave në seriale kohore
 • Prof.Dr. Risto MALÇEVSKI Tatjana STOJÇEVSKA,
  Samoil MALÇEVSKI,
  Planifikimi i furnizimit dhe shpenzues të pjesëve rezerve

Ambienti  jetёsor

 • Prof.Dr.Sc. Ibrahim RAMADANI,
  Tomor QELA,
  Disa nga elementet bazë në procesin e planifikimit hapësinor

Qasje historike

 • Prof.Dr. Skender ANIMALI,
  Mbretëria e Dardanisë
 • Prof.Dr. Vlado POPOVSKI,
  The conflict between the Macedonian and Russian factors regarding the issue of establishment of Macedonian state in the period between the congress of Berlin and the Balkan wars

Retro, Ngjarje dhe personalitete

 • Prof. Dr.Rufi OSMANI,
  Për ditën e flamurit  28 Nëntor 2009
 • Prof.Dr. Zekirija IDRIZI,
  Mehmet Pashë Derralla nga Shkupi gjer në Vlorë

Udhëzime për autorët